Domestos 750ml Pine Fresh zelený

Kód: 4.000012
56,39 Kč / ks 46,60 Kč bez DPH
Skladem (>20 ks)
Můžeme doručit do:
18.6.2024
Možnosti doručení

Domestos Extended Power Pine tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je určený k čištění a dezinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Domestos Extended Power Pine tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je určený k čištění a dezinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně. Domestos je možné používat v celé domácnosti, a to jak v neředěném stavu, tak ředěný s vodou.

Ředěný tekutý Domestos Extended Power je možné použít na podlahy, kachličky, umyvadla, pracovní i jiné větší plochy v domácnosti a také pro bělení prádla. Vhodný je i pro čištění a dezinfekci úklidových pomůcek.

Neředěný tekutý Domestos Extended Power je ideální na čištění a dezinfekci toalety, odtoku vany a kuchyňského dřezu.

Díky svému hustému složení přilne Domestos Extended Power lépe k povrchu toaletní mísy a omezuje tak množení bakterií i po spláchnutí. Při každodenním používání chrání Domestos Extended Power celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší a zároveň bojuje proti bacilům v domácnosti. Zabíjí všechny známé druhy bakterií.

 

O výrobci

Dezinfekční výrobky značky Domestos se specializují na likvidaci bakterií, virů a plísní. Staly se nepostradatelným pomocníkem pro všechny, kteří chtějí mít doma dokonale čisto. Zákazníci ocení efektivitu i jednoduché použití výrobků. Domestos je součástí společnosti Unilever. Ta sdružuje více než 400 značek s nejširším portfoliem výrobků od těch pro domácnost, osobní péči až po potraviny. Patří mezi ně například Dove, Lipton nebo zmrzliny Míša.

Návod k použití pro neředěný výrobek

Neředěný výrobek poskytuje intenzivní dezinfekci. Hodí se pro následující místa:

 • Záchodové mísy a toalety: Aplikujte pod okraj (cca 80 ml) a nechte působit 15 minut. Pro ještě účinnější likvidaci mikroorganismů a odstranění skvrn nechte působit přes noc. Díky svému hustému složení přilne produkt lépe k povrchu toaletní mísy a omezuje množení bakterií i po spláchnutí. Při každodenním používání chrání výrobek celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší a zároveň bojuje proti bacilům v domácnosti. 
 • Kuchyň/koupelna odtoky: Pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 5 minut působit.
 • Umyvadla: Nalijte do odtoku a přepadu a nechte 5 minut působit, poté důkladně propláchněte.

Návod k použití pro ředěný výrobek

Ředěný výrobek poskytuje standartní dezinfekci a hodí se pro následující místa:

 • Podlahy a pracovní plochy: Nepoužívejte neředěný prostředek na podlahy! Přidejte 120 ml přípravku Domestos do 5l vody. Není třeba oplachovat. Hodí se i na kachličky a povrch umyvadel.
 • Houbičky a hadříky na nádobí: Přidejte 120 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou a namočte na 30 minut.
 • Bělení prádla: Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte.
 • Septické nádrže: Přidejte 20 ml.
 • Země původu: Evropská unie
 • Adresa dodavatele: UNILEVER ČR, spol. s r.o. , Rohanské nábřeží 670/17 , 186 00 Praha 8, Česká republika
 •  

  Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g/100g, méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum

Bezpečnostní upozornění:

GHS05 - korozivní a žíravé látky

GHS07 - dráždivé látky

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

 • Obsah nebezpečných látek: Chlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového, oleje), cetrimonium-chlorid.
 • Signální slovo: Nebezpečí

EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

H290 - Může být korozivní pro kovy.

H311 - Toxický při styku s kůží.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P391 - Uniklý produkt seberte.

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Bezpečnostní list najdete v záložce "Související soubory".

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící gely do WC
Baleno v kartonu po: 20 ks

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: