Neutralizátor zápachu 5L Sweet Fruit koncentrát BCK NZKP5

Kód: 2.000173
2 075,15 Kč / ks 1 715 Kč bez DPH
Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
24.5.2024
Možnosti doručení

Profesionální neutralizátor zápachu s parfémem. Na bázi nanotechnologie zápach nepřekrývá, ale účinně rozkládá. Koncentrát k naředění.

Detailní informace

Detailní popis produktu

PROFESIONÁLNÍ NEUTRALIZÁTOR ZÁPACHU

Profesionální neutralizátor zápachu s parfémem. Má okamžitý účinek. Díky originální receptuře s využitím báze nanotechnologie zápach nepřekrývá, ale účinně rozkládá na principu vazeb částic zápachu a opačně nabitých částic přípravku. Nezanechává skvrny. Je vhodný pro použití v interiérech komerčních a výrobních prostor, sociálních zařízeních, administrativních prostor i v dopravních prostředcích.

APLIKACE
Aplikujte rozprašovačem přímo do prostoru nebo na textilní vybavení.

DOPORUČENÍ
Prostředek lze využít pro zvýšení intenzity vůně produktů 804 BestFloor NANO a 908 BestFloor machine NANO. Dávkování od 10 do 50ml Fresh Booster NANO na 10l hotového prostředku 804 nebo 908.VAROVÁNÍ: H226: Hořlavá kapalina a páry. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH 208: Obsahuje Butylphenyl Methylpropional. Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Složení: >30% voda, alkoholy, <5% Parfum, Butylphenyl Methylpropional, D Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate Obsahuje: propan-2-ol.

 

Značka BestClean®
Produkty BestClean® jsou výsledkem dlouhodobého vývoje technologií pro čištění a impregnaci všech typů povrchů. Jsou určené primárně k profesionálním použití. Produkty jsou založeny na principu nanotechnologie, díky které se jejich účinnost a dosažené výsledky diametrálně odlišují od klasické úklidové chemie a jsou ověřené v praxi.
Při výrobě se používají moderní inovativní postupy zaměřené na chování jednotlivých produktů. K vývoji unikátních receptur bylo vždy přistupováno individuálně, s přihlédnutím k intenzitě a složení aktivních látek, k vlastnostem ošetřovaných povrchů a k maximální účinnosti. Standartem našich produktů je biologická odbouratelnost, zdravotní nezávadnost a co možná nejnižší ekologická zátěž.

Doplňkové parametry

Kategorie: Neutralizátor zápachu
Velikost balení: 5 l
Výrobek: český, ekologický

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Značka BestClean® z Kaplice

- kvalitní úklidové prostředky šetrné k přírodě
- biologicky odbouratelné, zdravotně nezávadné
- založeny na principu nanotechnologie
- individuálně vyvýjené receptury na určité povrchy