530 c Dezinfekce povrchů sprej 5L koncentrát BCK

Kód: 2.000175
Novinka Doprava za 1,- (do 10 kg na PPL výdejnu)
Značka: BestClean
1 081,74 Kč / ks 894 Kč bez DPH
Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
3.4.2023
Možnosti doručení

Bezalkoholový, koncentrovaný, tekutý prostředek, určený k čištění a současně i k dezinfekci pevných ploch. koncentrát k naředění.

Detailní informace

Detailní popis produktu

DEZINFEKCE POVRCHŮ 

Bezalkoholový, koncentrovaný, tekutý prostředek, určený k čištění a současně i k dezinfekci pevných ploch. Dobře odstraňuje nečistoty
a účinně působí proti mikroorganismům.

Má baktericidní, fungicidní a virucidní účinek. Určený pro čištění a dezinfekci v různých oblastech, jako je zdravotnictví, sociální služby, wellness, komunální oblasti.

Určeno pro profesionální i spotřebitelské použití.
 
NÁVOD K POUŽITÍ:

Používá se ve formě pracovního roztoku, do vědra nadávkujte koncentrát s vodou v poměru 5 ml koncentrátu na 1 l vody.
Spektrum dezinfekčního účinku:
Baktericidní účinek (A), fungicidní účinek – levurocidní účinek na mikroskopické kvasinkovité houby (V), virucidní účinek
na obalené viry, včetně koronaviru (B) – 1 minuta.
Biocidní typ: PT2, PT4.
 
Nebezpečí.
H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 91 92 93) nebo lékaře. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal v případě předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Obsahuje: alkoholy, C12-14, ethoxylované; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.
Složení: (podle Nařízení EU 648/2004): 5-<15 % neiontové povrchově aktivní látky,
<5 % GLDA tetrasodná sůl, dezinfekční složky (aminy), Parfum, barvivo.
Účinná biocidní látka (g/100 g): N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
(CAS: 2372-82-9): 3,00 g.
Oznámení v ČR pod č.j.: MZDR 27235/2021/OBP
 

 

Značka BestClean®
Produkty BestClean® jsou výsledkem dlouhodobého vývoje technologií pro čištění a impregnaci všech typů povrchů. Jsou určené primárně k profesionálním použití. Produkty jsou založeny na principu nanotechnologie, díky které se jejich účinnost a dosažené výsledky diametrálně odlišují od klasické úklidové chemie a jsou ověřené v praxi.
Při výrobě se používají moderní inovativní postupy zaměřené na chování jednotlivých produktů. K vývoji unikátních receptur bylo vždy přistupováno individuálně, s přihlédnutím k intenzitě a složení aktivních látek, k vlastnostem ošetřovaných povrchů a k maximální účinnosti. Standartem našich produktů je biologická odbouratelnost, zdravotní nezávadnost a co možná nejnižší ekologická zátěž.

Doplňkové parametry

Kategorie: Úklidové dezinfekce
Velikost balení: 5 l
Výrobek: český, ekologický

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Značka BestClean® z Kaplice

- kvalitní úklidové prostředky šetrné k přírodě
- biologicky odbouratelné, zdravotně nezávadné
- založeny na principu nanotechnologie
- individuálně vyvýjené receptury na určité povrchy