730 Čistič pro konvektomaty 5L BCK

Kód: 2.000188
Doprava za 1,- (do 10 kg na PPL výdejnu)
Značka: BestClean
1 289,86 Kč / ks 1 066 Kč bez DPH
Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
23.3.2023
Možnosti doručení

Koncentrovaný mycí alkalický prostředek, určený pro použitív konvektomatech s automatickým systémem čištění.

Detailní informace

Detailní popis produktu

ČISTIČ PRO KONVEKTOMATY KONCENTRÁT

Koncentrovaný mycí alkalický prostředek, určený pro použitív konvektomatech s automatickým systémem čištění. Zajišťuje účinné
odstranění tuků, mastnoty a napálených zbytků pokrmů.

- Alkalický prostředek
- Určeno pro profesionální použití
- Vysoká účinnost

NÁVOD K POUŽITÍ:

Dávkování se provádí integrovaným automatickým dávkovacím systémem. Řiďte se návodem k zařízení.

Nebezpečí.
Obsahuje: hydroxid sodný. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte
prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte
ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujteve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/
obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Složení: >30 % Voda, 5−<15 % Hydroxidy, křemičitany, <5 % fosfonáty, <5 % aniontové povrchově aktivní látky.

 

Značka BestClean®

Produkty BestClean® jsou výsledkem dlouhodobého vývoje technologií pro čištění a impregnaci všech typů povrchů. Jsou určené primárně k profesionálním použití. Produkty jsou založeny na principu nanotechnologie, díky které se jejich účinnost a dosažené výsledky diametrálně odlišují od klasické úklidové chemie a jsou ověřené v praxi.

Při výrobě se používají moderní inovativní postupy zaměřené na chování jednotlivých produktů. K vývoji unikátních receptur bylo vždy přistupováno individuálně, s přihlédnutím k intenzitě a složení aktivních látek, k vlastnostem ošetřovaných povrchů a k maximální účinnosti. Standartem našich produktů je biologická odbouratelnost, zdravotní nezávadnost a co možná nejnižší ekologická zátěž.

 

foto ilustrační

Doplňkové parametry

Kategorie: Profi spotřebiče
Velikost balení: 5 l
Výrobek: český, ekologický

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Značka BestClean® z Kaplice

- kvalitní úklidové prostředky šetrné k přírodě
- biologicky odbouratelné, zdravotně nezávadné
- založeny na principu nanotechnologie
- individuálně vyvýjené receptury na určité povrchy